Zkrachovalá továrna a experimenty, které nikdy neproběhly se potkávají ve výstavním prostoru, kam se moc nechodí

Výstava vedle (nad) sebe klade, v nesofistikované metafoře, boty  jako základnu a myšlenkové experimenty jako nadstavbu; Artefakty nalezené autorem v zkrachovalé továrně na boty (Košuta, Cetinje, Černá Hora) a  myšlenkové experimenty vypůjčené od nejrůznějších myslitelů, tak jak je v průběhu dějin zaznamenali ve svých textech (Block, Leibniz, Searle).

Myšlenkové experimenty mají obecně tu vlastnost, že přestože operují s konkrétními aktéry a detaily prostředí, tak jsou prováděny pouze v mysli, aniž bychom je museli (nebo mohli) realizovat v hmotném světě. Všechny myšlenkové experimenty na výstavě se zároveň stereotypně, a  ne náhodou dotýkají Číny.

Vytunelovaná základna odpovídá, podle autorova intuitivního chápání materialistického determinismu, poněkud masturbačnímu charakteru nadstavby myšlenkových experimentů.

Experimentování pouze v myšlenkách se  dá vykládat také, jako efektivní úsporné opatření. Možná se s ním tedy budeme ve stále hojnější míře setkávat, jako s důsledkem škrtů  a to ne jen ve filosofii ale i ve vědě a kultuře.