Fotografie, jako taková, je základním východiskem Thýnovy tvorby.
Nejedná se však pouze o její klasickou
/analogovou/ podobu, nýbrž přesahy v rámci určitého zkoumání a
překračování hranic – toho, co nabízí…
Záběr autorova zájmu je poměrně široký, ať už se jedná o průzkum
estetických hodnot fotografie, analýzu, hledání vztahů, stejně jako
přesahy, kdy se zabývá prostorem a instalací v rámci svých prezentací,
často za přítomnosti „dalších“ prostředků – medií..