k výstavě Ochranné zbarvení (foto: archiv umělce)

Ve úterý 9. února bude v 18 hodin zahájena dvojvýstava Žanny Kadyrové a Alice Nikitinové nazvaná Ochranné zbarvení. Dvojvýstava potrvá do 1. května 2016 a bude volně přístupná v galerii Multifunkční auly Gong.

Dvojvýstava sleduje analogie i různými směry se rozbíhající tvorbu autorek, které jsou více či méně spojené se současnou uměleckou scénou na Ukrajině a které zároveň (více či méně) známe z výstav v České republice.

Obrazy Alice Nikitinové (*1979) a objekty Žanny Kadyrové (*1981) oscilují mezi věcností a abstrakcí. Jako by sociální aspekty předmětů, které zobrazují, autorky vkládaly do závorek a soustředily se na formu, barvu a kompozici. V případě Žanny Kadyrové však přinejmenším materiál (většinou keramické obkladačky) vrací do hry zdánlivě zamlčený svět funkcí a sociálního prostoru. U Alice Nikitinové zase diskrétní odkazy k vizuálnímu jazyku avantgardy znemožňují poddat se ryzímu potěšení z estetického vjemu. 

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Žanna Kadyrova / Alice Nikitinová: Ochranné zbarvení
galerie Multifunkční auly Gong
vernisáž v úterý 9. února od 18 hodin
přístupné po celý týden (10–18 h)

vstup volný