Zapni světlo pro pešánka

Festival světla ve veřejném prostoru Kutné Hory

Každoroční týdenní festival světla na počest kutnohorského rodáka Zdeňka Pešánka, tvůrce první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě, propojující ve svých dílech pohyb, barevné elektrické světlo a hudbu.

 

12. června (út) od 17.00 hod. / PRO PEŠÁNKA! / Jakub Krejčí
Slavnostní odhalení světelně-kinetické lampy, jejíž autor, Jakub Krejčí, byl vybrán na základě otevřené výzvy pro studenty vysokých uměleckých škol. Umělecky pojatá lampa, pracující s principy tvorby Zdeňka Pešánka, se stane trvalou připomínkou této osobnosti ve veřejném prostoru Kutné Hory.

Místo: Tylova ulice, před domem čp. 495

 

12.–16. června (út–so)  vždy od 22.00 hod. / DVĚ VIDEOMAPPINGOVÉ PROJEKCE / Jakub Obraz
Světelné graffiti – graffiti které neponičí, ale dočasně přetvoří známá místa nečekanou atmosférou. Vibrující animace se na několik večerů zmocní gotických stěn a promění je v místa k zamyšlení.

Místo: chrám sv. Barbory a kostel sv. Jakuba

 

15. června (pá) od 22.00 hod. / LOVE-ička / Jiří Novák
LOVE-ička je koncept propojení pouličního divadla s videomappingem. S minimálními prostředky – jednou lavičkou, jedním hercem a několika velkými míči – se před zraky diváků odehraje výpravný dobrodružný příběh.

Místo: Opletalova ulice v Kutné Hoře, za OC Pasáž / Cena: zdarma / Délka představení: 20 min.

 

16. června (so) od 13.00 hod. / DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VEJCE, OPICE, ŽIRAFICE / Tineola Theatre
Interaktivní kreslená divadelní hra pro malé děti od 3 let, na iPadu, s vizuálními hádankami. Živě kreslené autorské představení o všem, co se rodí z vejce – motýli, můry, želvy a hadi, savci a ryby a ptáci, a dokonce i zvířata naší fantazie.

Místo setkání: podkroví severního křídla GASK / Cena: zdarma / Délka představení: 40 min.

 

16. června (so) od 14.00 hod. / VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI PLNÁ SVĚTLA / Michaela Bartoňová
Výtvarná dílna pro děti ve věku od 7 do 11 let, ve které za pomoci experimentů se světlem, digitálních technologií (iPad) a pohybu vlastního těla společně vytvoří krátký divadelní příběh odrážející principy tvorby Zdeňka Pešánka. Součástí výtvarné dílny bude závěrečné divadelní představení, které bude výsledkem jejich několikahodinového tvoření. Představení je určeno pro rodiče a přátele účastníků dílny, ale i běžnou veřejnost.

Místo setkání: pokladna GASK / Cena: 300 Kč (v ceně materiál a odborné vedení) / Délka programu: 180 minut / Max. počet účastníků: 10 / Začátek programu: 14.00 hod. / Začátek divadelního představení: 17:30 hod. / Rezervace: bartosova@gask.cz nebo 705 045 215; hasalova@gask.cz nebo 725 607 395

 

leden–červen / SLEDUJ ZDEŇKA! / Marie Novotná
Kreslený příběh Zdeňka Pešánka z rukou ilustrátorky Marie Novotné, který můžete sledovat od ledna do června 2018, a to buď v tištěné či elektronické verzi jako součást Kutnohorských listů, na webových stránkách http://www.zapni-svetlo-pro-pesanka.klucivespolek.com/nebo facebookových stránkách Zapni světlo pro Pešánka 2018!

 

Festival Zapni světlo pro Pešánka! vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR a podpory města Kutná Hora.

Projekt se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičky.