Zapomenutý internacionalismus & Filmaři všech zemí, spojte se!
diskuse k výstavě Biafra ducha & křest publikace
 

14. prosince 2017, Veletržní palác, Národní galerie v Praze
17:00 komentovaná prohlídka kurátorky
18:00 začátek diskuse a křest knihy

Počítáno per-capita bylo největším poskytovatelem humanitárním pomoci Africe v letech 1955-1966 Československo. Československý rozhlas měl v šedesátých letech zvláštní vysílání v arabštině a svahilštině a v Praze existovala speciální univerzita pro studenty ze zemí s koloniální minulostí. Podobně intenzivní zájem o Třetí svět lze vysledovat u všech zemí bývalého východního bloku jako součást sdíleného kurzu tehdejší zahraniční politiky. V posledních letech se objevil nový zájem o odkaz těchto diplomatických vztahů nejen ze strany historiků a politologů, ale také ve sféře současného umění. Proč se dnes zabývat kulturní výměnou mezi východním blokem a Třetím světem?

Maďarské kurátorky Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Eszter Szakács, ředitelka on-line platformy Artyčok a Národního muzea Černé hory Vjera Borozan a ruský umělec Vladislav Shapovalov přijdou prezentovat své projekty týkající se kulturních dopadů diplomatických vztahů mezi východním blokem a tzv. nezúčastněnými zeměmi a zapojí se do diskuse moderované kurátorkou výstavy Terezou Stejskalovou. V rámci doprovodného programu proběhne rovněž křest publikace Filmaři všech zemí, spojte se!, kterou u příležitosti výstavy vydává tranzit.cz.

Dora Hegyi, Zsuzsa Laszlo a Eszter Szakácz jsou kurátorky maďarské iniciativy pro současné umění tranzit.hu. Mimo organizaci výstav, seminářů a publikaci knih, vydávají mezinárodní časopis Mezosfera (mezosfera.org), jehož poslední číslo se věnuje celospolečenské amnézii historie vztahů mezi východní Evropou a tzv. Třetím světem a možnostem jejich aktualizace.

Vladislav Shapovalov je ruský umělec, jehož poslední projekt Image Diplomacy se zabývá celosvětovou distribucí sovětských propagandistických fotografických výstav. Naposledy tento projekt vystavoval ve V-A-C Foundation, Moscow Museum of Modern Art a AR/GE Kunst Bolzano, Itálie. http://www.vladislavshapovalov.com/  

Vjera Borozan je kurátorkou a ředitelkou on-line platformy Artyčok a Národního muzea Černé hory, která již delší dobu zkoumá velkou sbírku afrického umění, jíž muzeum získalo v době Titovy Jugoslávie.  

 

Diskuze proběhne v anglickém jazyce
Vstup volný
——————————————-
www.tranzit.org
iniciativa pro současné umění
hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2