Kolektivní výstava k poctě Vladimíra Kopeckého, na níž budou představena díla jeho žáků a následovníků a která zohlední všechny principy charakteristické pro jeho tvorbu.