Komentář k holandským zátiším ve sbírce starého evropského umění a workshop – Instalace v zahradě, typové kompozice, od popisu k abstrakci, videoreportáž, piknik.

Zdarma