Kudy by měla vést rychlodráha z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla? Dvojice architektů odpovídá na tuto otázku za využití jedinečných vlastností hlenek, mikrobuněčných organismů, které jsou specifické tím, že si jsou schopné v uměle vytvořeném bludišti najít tu nejkratší a nejefektivnější cestu za potravou. Unzeitig a Trčka nasazují kultury hlenek do zmenšeného 3D modelu Prahy, který je potřený agarem, živnou půdou pro hlenky, přičemž celá instalace je v pravidelných intervalech zavlažována. Potrava pro tyto organismy je poté umístěna nejen v místě letiště a Masarykova nádraží, ale i do důležitých dopravních uzlů s vysokou hustotou obyvatelstva a zástavby, čímž autoři docilují vyšší relevance výsledku této alternativní urbánní studie, kterým by měla být fyzicky zformovaná trasa z bodu A do bodu B. Výstava BIOPLAN tak představuje živou instalaci proměňující se v čase, která anticipuje nové možnosti řešení urbanistických problémů pomocí vědy a biologie.


kurátorka výstavy: Kamila Huptychová
grafika: Vítek Jebavý a Jiří Macků