Odcházející dům (skica Jana Šnébergera)

Stavíme v centru města aneb „Vezmeme to do teplejch!“ PLATO se i tentokrát zúčastní sousedských slavností – v sobotu 17. září od 14 hodin začneme poblíž kostela sv. Václava stavět dům podle návrhu sochaře Jana Šnébergera. Pomozte nám připravit se na květnové stěhování z Gongu  do Bauhausu. Stavbaři všeho věku vítáni!

Stavbou "odcházejícího domu" chceme ostravské sousedy i šiřší veřejnost upozornit na náš budoucí přesun z Dolní oblasti Vítkovic do centra Ostravy. V červenci se městu podařilo koupit objekty bývalého hobby-marketu Bauhaus a městských jatek, které budou v budoucnu sídlem městské galerie. V Bauhausu bude PLATO dočasně působit do doby, než budou kulturně chráněná jatka opravena.Výstavy a program PLATO budou ve vítkovickém Gongu probíhat do prosince 2016. Zahájení činnosti v Bauhausu je odhadováno na květen 2017.

Více informací naleznete na webu Zažít Ostravu jinak a na Facebooku.

Zažít Ostravu jinak: Bau-haus!
ul. Kostelní (centrum Ostravy)
sobota 17. září od 14 hodin