Prezentace studentů a pedagogů Ateliéru Intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka 

Event pořádá GHMP – Start up ve spolupráci s Ateliérem Jiřího Davida a Milana Saláka (UMPRUM) v rámci doprovodných programů k výstavě Karímy Al-Mukhtarové, Dear Valued Customers.