Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro achitekturu a média v Brně ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění a Are | are-events.org Vás zve na moderovanou diskuzi s polským umělcem Zbigniewem Liberou.

Diskuze, moderovaná Pavlem Stercem (absolventem “ateliéru otevřené formy”, který Libera vedl v roce 2008/2009 jako hostující profesor AVU) bude zaměřena na Liberovu tvorbu v kontextu společenského vývoje v Polsku a v Evropě.

Zbigniew Libera navštěvuje Brno v souvislosti s projekcí jeho filmu Walser (2015), která proběhne 28. 3. (od 20.30 h) v kině Art a 30. 3. v Hraničáři v Ústí nad Labem. Projekce filmu jsou součástí programu mezinárodních událostí Souběžné formáty Are a tematicky jsou spojeny s aktuálně probíhající výstavou Apocalypse me v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Ve středu 30. března povede Libera workshop se studenty Ateliéru intermédií FaVU.

– – –
Zbigniew Libera (narozen 1959, žije ve Varšavě) patří k mezinárodně nejznámějším polským umělcům. Svou výraznou stopu zanechal během několik let trvajícího dobrovolného exilu také v Praze, kde mj. působil v roli hostujícího profesora na AVU. Liberova práce, která má kořeny v nezávislé polské scéně 80. let minulého století, je často spojována s přívlastkem kontroverze; nebojí se vyjadřovat k historickým i aktuálním společenským traumatům a problémům. V 90. letech bylo těžištěm Liberovy tvorby kritické umění, můžeme o ní uvažovat také jako o specifické formě „culture jammingu“ – v projektech jako Delivery Bed. Play Kit for Girls (1996) nebo Lego Concentration Camp (1994). V minulém desetiletí se Libera začal vracet k médiu fotografie a od kritiky mediálního obrazu se postupně dostal až velmi osobní práci s vlastním tělem ve fotografickém diptychu Wolny Strzelec (2013), který je v jistém smyslu návratem k východiskům jeho rané tvorby.

– – –
Souběžné formáty jsou podpořeny Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury ČR. Zvláštní poděkování hotelu Emblem.

– – –
Diskuze v kulturním prostoru PRAHA/Forum pro architekturu a média je součástí projektu PRÁVO NA MĚSTO podpořeného v rámci Interního fondu studentských projektů VUT v Brně.

https://www.facebook.com/events/564321190394220/