Výstava Mezi představou a znakem představí obrazy vyjádřené optikou geometrické stylizace, redukující bohatou představivost na primární obrazový znak, jenž v každém novém záznamu generuje osobitý vizuální jazyk a nové významy. Předjímá nové možnosti formálního vztahu malby k designu, neboť Zbyněk Linhart i Birgitt Fischer vynikají kromě volné tvorby rovněž ilustrační a grafickou tvorbou.