Kurátorka: Karina Kottová
Architektura výstavy: Jan Pfeiffer
Vernisáž: 5. 6. v 18.00

Galerie MeetFactory otevírá novou mezinárodní skupinovou výstavu, která poprvé po deseti letech v Praze představí díla přední současné umělkyně Pipilotti Rist spolu s nastupující generací českých umělců a pracemi japonského tvůrce Masaru Iwai, který přijal pozvání MeetFactory na krátkodobý rezidenční program.

Název výstavy je metaforou pro psychologické procesy, k jejichž popisu se často používá terminologie spojená s fyzickým úklidem: vyčistit si hlavu, uspořádat si myšlenky. Výběr děl je intuitivně řazeným sledem imaginativních obrazů, které diváky zvou do vlastních více či méně konkrétních příběhů přecházejících od spořádanosti k osvobozující abnormalitě. Původní čistota či racionální východiska se posouvají směrem k nelogickému chování, obskurnosti, nebo dokonce deviaci či šílenství.

Záměrem výstavy je zkoumat oblast přechodu mezi těmito protiklady, mírný posun od jednoho k druhému: od pořádku k chaosu, od poklidnosti k nekontrolovatelné vášni. V díle spisovatele Hermanna Hesseho jsou tyto principy často promítnuty do vzájemně kontrastních postav, jako je racionální Narcis a emocionální Goldmund, dva středověcí mniši, kteří každý svým způsobem hledají podstatu života. Zatímco první zůstává v teoretické říši vlastní mysli v bezpečném hájemství kláštera, druhý se podvolí svým touhám a rozhodne se žít na pomezí života a smrti, krásy a hrůzy. Jak Hesse dál zkoumá ve svém kanonickém Stepním vlku, tyto charakteristiky se nejčastěji potkávají v jediné bytosti, spolu s množstvím dalších „duší“, které utvářejí komplexnost lidské osobnosti. V jádru jsme racionálními bytostmi i divokými zvířaty. Toužíme uspořádat si vlastní nitro nebo vnější prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale zároveň se nemůžeme nebo nechceme ubránit vytváření zmatku, iracionálním rozhodnutím.

Otevřeno denně 13 – 20 h
Vstupné dobrovolné

Doprovodný program k výstavě v rámci Pražské muzejní noci a Léta s MeetFactory sledujte na www.meetfactory.cz. K výstavě je možné objednat také komentované prohlídky a workshopy pro školní a zájmové skupiny.

PROGRAM VEČERA
18.00 vernisáž galerie
19.00 vernisáž Kostka
20.00 performance Masaru Iwai (rezidenční patro)
20.00 – 22.00 otevřené ateliéry (rezidenční patro)
20.20 Kičn betl (rezidenční patro)