Zdeňka Saletová (1980) patří ke střední generaci umělců, jejichž tvůrčí cesta je provázána se zlínskou výtvarnou scénou. Je absolventkou Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění a Akademie výtvarných umění v Praze. Ačkoliv od počátku inklinuje k sochařství, její tvorba se formuje na mnohem širším základu a vyznačuje se mimořádným citem pro kombinaci rozmanitých výtvarných technik a přístupů. Tradiční sochařský materiál se tu objevuje vedle křehkého média papíru, slepotisky se doplňují s náročným procesem vyšívání, subtilní linie střídají pestrobarevné malířské vstupy. Přes variabilitu uměleckých postupů však její dílo zůstává silně vnitřně soudržné. Vychází z hloubky duchovního soustředění a skrze fragmenty skutečnosti proniká k hlubším principům utváření světa.

 

kurátorka: Pavlína Pyšná

 

1. podlaží budovy 14