ZEB ONE (1982) je dalším z writerů, kteří překročili hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojili se ke stále sílícímu trendu posledních let, charakteristickému postupným pronikáním graffiti do prostoru volného umění. Současná výstava lakonicky pojmenovaná Geometric se přímo vyslovuje k výtvarnému jazyku, který u něj dominuje. Pro ZEB ONEovy obrazy, většinou důsledně vycházející z formátů, je od počátku příznačný plošný puristický styl „pravítkové“ geometrie.

  

Výstavu doprovází vydání stejnojmenné publikace s úvodním textem kurátora a rozhovorem se švédským teoretikem umění a novinářem Tobiasem Barentinem Lindbladem. Grafický vizuál knihy a výstavy zpracoval Jan Matoušek.

  

kurátor: Radek Wohlmuth