Zveme vás na společnou výstavu Tomáše Predky (absolvent AVU, ateliér Vladimíra Kokolii) a Stefana Reiterera (absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni, ateliér Daniela Richtera), v níž oba autoři podrobují svá umělecká díla sebereflexi skrze společnou instalaci. Důležitou roli v ní hraje odkaz času, místa a sociálně-kulturní situace, v níž byla díla vytvořena.

………………………………………………………………………………..
Galerie Kód je jedním z nezávislých projektů využívajících prostor Kouřimské 5.