Projekt je modelovou strukturou, která testuje různé druhy mocenských identit. Prostor galerie je koncipován jako klasická intermediální výstava s objekty tematizující identitu politické i duchovní moci. Jednotlivé objekty, stejně jako význam celé výstavy, bude zahalen. Prvotní instalace je pracovním materiálem, připraveným vstřebat otisk živé akce a určeným k destrukci v procesu, podmíněném promyšlenou kompozicí výsledné podoby výstavy. Ta bude dokumentovat selhání svého původního záměru, ve kterém výstava ztratí svou identitu, stejně jako se změní náš vztah k ní. 

Matyáš Chochola a Ladislav Vondrák