Katalog k osmému ročníku festivalu Kukačka, který si tematicky vytýčil teritorium v prostoru mezi revolucí a únikem. Osciluje mezi dvěma hraničními přístupy, jejichž stimulem je vnitřní nespokojenost. V prvním se nesouhlas transformuje do podoby veřejného gesta. Gesta, jež je nutně politické, protože v jeho základu je touha upravit konstelaci vnějšího světa tak, aby byl v souladu s představou jeho nositele. V druhém je naopak svět činů redukován do úzce vymezeného prostoru náhradního světa. Nedokáže-li či nechce-li se dotyčný aktivně podílet na chodu vnějšího světa, vytváří si svůj vlastní, jenž může být jak pokračováním „ohrady dětství”, tak autonomním uměleckým dílem, budujícím si svá vlastní pravidla a regule, protože skutečný svět je až příliš znepokojivý. Obsahově tedy festival sleduje prostor kdesi mezi revolucionářem a Kunderovým „lyrikem”, pro něhož se beztvarý svět stane rázem přehledným, pravidelným, jasným a krásným, sevře-li jej do rytmu a rýmu pravidelné básně. V první řadě však tento ročník touží akcentovat onen všeobecně známý a zároveň neodbytný pocit, že nám stále něco uniká mezi prsty. 

 

Editor:

Tomáš Knoflíček 

Úvodní texty:

Tomáš Knoflíček

Katalog:

Tomáš Knoflíček, Kateřina Burgertová & Eliška Fialová, Zuzana Bartošová & Andrea Uváčiková, Juliana Höschlová, Hynek Chmelař, Adam Kovalčík, Adam Vačkář

 

Katalog vydává Fakulta umění Ostravské univerzity, Podlahova 3, 709 00, Ostravafakultaumeni.cz, fu.osu.cz / E-mail: info.fu@osu.cz  

Vydání první

Počet stran: 104

Náklad: 300 kusů

kukacka.org  

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Speciální poděkování za podporu:

PLATO Ostrava, Refill Ostrava, Promet Group a.s., Hudební Svět, Trojhalí Karolina