Živý pohyb je bilanční výstava k desátému výročí otevření Ateliéru tvůrčí fotografie Fakulty umění Ostravské univerzity, která představí práce jak vybraných absolventů, tak jeho současných studentů. Výstava nebude oslavným oprášením školních „the best of“ děl, ale prosbou o umělecký a intelektuální dialog mezi vybranými absolventy ateliéru a jeho současnými studenty, kteří pro výstavu vytvořili zcela nové práce.

  

Učit fotografii dnes neznamená (nemělo by znamenat) učit zaznamenávat realitu. To umí dnešní fotoaparáty samy a člověka k tomu vlastně nepotřebují. Co ale snad ještě technika neumí, je rozeznat a zaznamenat onen živý pohyb, onu podstatu. Posláním dnešních (ale vlastně i dávno minulých) uměleckých škol by mělo být naučit se rozpoznávat podstatu, umět zaznamenat živý pohyb. Jisté je, že tato cesta není snadná a že se jí nedá projít bez pokory a soustředění. Jak ale bylo řečeno, totéž je žádáno od diváka.

  

Cesta je také podstatou studia jako takového. Cesta ale nekončí diplomem, jak doufáme, pokračuje dál. Výstava Živý pohyb je tak zastavení na této cestě pro vybrané absolventy a studenty Ateliéru tvůrčí fotografie Fakulty umění Ostravské univerzity. Jedno místo a jedna chvíle jsou jediným omezením, které mají. Jejich díla nejsou vytažena ze studentských šuplíků, ale jsou současná, živá.

  

kurátor: Lukáš Bártl

  

Výstava a doprovodný program se uskutečňují za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Ostravy.