Výstava v Krajské galerii ve Zlíně prezentuje návrhovou fázi projektu revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně architektonické kanceláře ellement a jeho přijetí a užívání obyvateli a návštěvníky města. Jedná se o první výstavu z cyklu "Zlínské konfrontace" který se na malém měřítku "architektonického kabinetu" věnuje prezentaci proměny centra Zlína. Kurátorkou výstavy je Lucie Šmardová.