Komentovaná prohlídku výstavy Zlínské salony 1936–1948 s kurátorem Vítem Jakubíčkem.

 

Výstava reflektuje 85. výročí od uspořádání I. Jarního zlínského salonu. Věnuje se historii tohoto fenoménu již od prvních ročníků v podmínkách průmyslového města Zlína téměř neodmyslitelně spojeného s firmou Baťa. Závěrečná část představuje poválečný vývoj, během něhož byla nakrátko znovu oživena myšlenka salonů prostřednictvím přehlídek v tehdejším Domě umění (dnešním Památníku Tomáše Bati). Výstava mimo jiné prezentuje polaritu tehdejší akviziční činnosti firmy Baťa oscilující od vyhraněně modernistického pólu až po realisticky zobrazenou oslavu kultu práce, a klade si také otázku nad relativní hodnotu umění, která se v čase proměňuje.

 

2. podlaží budovy 14, grafický kabinet