Cesta ubíhá pomalu, ale nepřetržitě. Plynule. Tvar střídá tvar, jakmile jeden míjí, jiný vzniká. Nevidíme však stromy ani hory, i když je můžeme tušit… Vidíme obrazy, barvy, zářivé i tlumené, a spatříme skrze ně i to, co je za obzorem. Uvidíme neuzavřenost a míjení…