Výstava v hunt kastner bude připomínkou ikonické instalace Seno-sláma. Zorka Ságlová (1942-2003) ji připravila v srpnu 1969 pro společnou výstavu Někde něco, ke které byla Jindřichem Chalupeckým přizvána spolu s manželem Janem Ságlem a dalším manželským párem, Jiřím a Bělou Kolářovými. Konala se ve Galerii Václava Špály přesně před padesáti lety.