Jiří Skála na této své výstavě presentuje soubor 4 textů a videí. Všechny vystavené práce vznikly v rozmezí dvou let: 2008 až 2009. Jedná se svým způsobem o zprávy vyprávějcí potenciálnímu divákovy příběhy o někom a názory někoho, kdo nerozumí svému sociálnímu kodu; není si jist, jak ho používat – z jakého důvodu, proč a v jakém kontextu, v jakém čase, v jakém prostoru.