Srdečně Vás zveme na první večer jarního semestru z cyklu StředověC JinaX. Tuto přednášku s názvem Zrození svaté Rusi: ideologie, krása či ekonomika? povede Ivan Foletti.

 

Ivan Foletti je historik umění, specializuje se na historiografii umění Byzance a na studium umění Milána, Říma a Konstantinopole v období pozdní antiky a raného středověku, konkrétně se zaměřuje na studium raně křesťanských památek z liturgického a rituálního hlediska. Vedle toho se zajímá o využití sociologických a antropologických přístupů k výzkumu období migrací a jejich dopadu na vývoj umění ve Středomoří. Ivan Foletti získal svůj magisterský a doktorský titul v oboru dějiny umění na Université de Lausanne ve Švýcarsku, habilitován byl v témže oboru na Masarykově univerzitě.

Ivan Foletti působí jako docent v oboru dějiny umění na Masarykově univerzitě, kde rovněž vyučuje kurzy středověkého umění (Byzanc, západ a islám). Je vedoucím Centra raně středověkých studií a Knihovny Hanse Beltinga, a rovněž vedoucím redaktorem časopisu “Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and Mediterranean” (Brno, Lausanne, Praha 2014–). Ivan je dále vedoucím editorem tří publikačních sérií: Studia Artium Mediaevalium Brunensia (Řím 2013–), Parva Convivia (Brno 2016–) a Convivia (Brno, Řím 2017–). Jako profesor přednášel na univerzitách ve Fribourgu, Lausanne, Neapoli, Padově, Poitiers, Praze a Benátkách a jako výzkumný pracovník působil v Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte – Bibliotheca Hertziana v Římě a rovněž v Zentrum für Literatur- und Kulturforschung v Berlíně.

V rámci výuky na FF MU vedl v jarním semestru 2017 experimentální výzkumný projekt “Stěhovaví historici umění.” V současné době je Ivan vedoucím výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou MU s názvem “Transforming the Spaces and the Minds. Materiality, Performativity and Perception in the Late Antique (4th–6th century) Baptismal Zones” (2017-2019).