Výstup společné výstavy absolventek ateliéru malby na VŠUP Zuzany Ondrouškové a Alžběty Říhové překračuje zažité představy o závěsném obraze a zpracování jeho plochy a dokládá kontinuální zájem obou autorek o nové možnosti vyjádření v rámci klasického formátu. Zuzana Ondroušková ve své tvorbě hledá a střádá střípky svých zkušeností, propojuje je do nových celků a zpracovává tak jakousi strukturu minulosti. Pro Alžbětu Říhovou je signifikantní až obsedantní systematická práce reagující na meziválečnou architekturu. Přestože se inspirační zdroje malířek rozcházejí, jejich tvorba se v mnoha ohledech nečekaně propojuje a dává tak možnost ke konfrontaci.