Studenti ateliéru scénografie JAMU jsou od 5. 10. 2018 pod vedením Jany Prekové v Limexu na Pragovce (první křídlo budovy).

Co všechno se dá hrát ve velké bílé místnosti? Kolik lidí se vejde za jeden sloup? Dodržovat pravidla nebo je porušit? Kde všude je v rámci hry dovoleno jít a kam už chodit nesmíš a hra končí… 

Studenti JAMU zvou rezidenty Pragovky k účasti, otevírají galerii jako prostor pro hru. Prostřednictvím hry v prostoru se chtějí seznámit s Pragovkou, místními umělci a jejich tvorbou.

 

1. –  4. 10. otevřená galerie / akce / 10-18 hodin
5. 10. vernisáž / 18-22 hodin
6. 10. František Pecháček / Multimedia basic – workshop / 12-20 hodin
7. 10. František Pecháček / Multimedia basic – workshop / 20-24 hodin
8. 10. František Pecháček / Multimedia basic – workshop / 12-20 hodin

 

11. 10. Jennifer Helia de Felice / Performance history – přednáška / 10-13 hodin
11. 10. Vladimír Franz / Hudba a obraz – poslechovka / 14-18 hodin
11. 10. Amálie Bulandová, Tomáš Kubart / Reflexe současného divadla I  – diskuze / 18:30-22 hodin

 

12. 10. Vladimír Franz / Hudba a obraz / 12-16 hodin
12. 10. Matěj Nytra / Reflexe současného divadla II  – diskuze / 17-19 hodin
12. 10. Studenti + hosté / Půst očí – krátké prezentace / 19:30-22 hodin