neziskové organizace

Centre for Central European Architecture

U Půjčovny 4, Praha 1, 110 00 ukázat mapu

Centre for Central European Architecture - CCEA
prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.
Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

CCEA SE ZAMĚŘUJE NA - současnou architekturu ve střední Evropě
- teorii středoevropské architektury
- rozvoj středoevropských měst
- interdisciplinární projekty, vnímání architektury v širším kontextu
- vzdělávání v oboru architektura, urbanizmus a životní prostředí

CCEA NABÍZÍ
- místo pro střetnutí, pro diskuzi, výměnu názorů, zkušeností, idejí a vizí.
- přednášky, výzkum, výstavy, diskuze, workshopy
- výzkumné projekty ze středoevropského prostoru ve vztahu ke globálnímu světu
- knihovnu s vybranými odbornými publikacemi a periodiky