Vojtěch Janyška alias AdAlbErt KhAn je mladý český malíř žijící v Paříži.V jeho tvorbě se spojují prvky art-brutové přímosti a koncepční promyšlenosti
Galerie Vzájemnost
Fraser Brocklehurst (GB)9/1 - 28/2/2015 
Galerie Luxfer
Vyzýváme k účasti na 6. ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru, který se uskuteční v Ostravě 10. 6. – 8. 11. Více na kukacka.org
Galerie Lauby
Galerie Sýpka ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně prezentuje drobné skleněné objekty a volné instalace ateliéru Design skla. 
Galerie Sýpka

inzerce

publikace