Galerie Vzájemnost: Michal Drozen- NTK básně, 7.8. - 11.9.2014 // http://www.vzajemnost.blogspot.cz/ // básně psané během dlouhých kustodských hodin
Galerie Vzájemnost
Z důvodů technicko-organizačních komplikací jsme bohužel nuceni vernisáž N. Schmidta přesunout na druhou půlku září. Všem návštěvníkům se omlouváme.
Galerie Na shledanou
Malé vesnické umělecko-eko-sociologické symposium: 4. 8.–10. 8. 2014 / www.planeta-chaos.cz
Galerie KABINET CHAOS Střítež
Vyšla kniha OBRAZY KRÁSY A SPÁSY. GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH vydaná ke stejnojmenné výstavě v ZČG a reprízované v NG.
Západočeská galerie v Plzni

inzerce

publikace