Jan Šerých vystavuje sérii tisků […] s kolážemi na internetu […] koček. Za […] zeje až ontologická prázdnota. Habima Fuchs je reprezentována […] v tlamě […] nedoručené zprávy. Stereotypy […] neodháníme, ale vítáme. Piotr Łakomy se představuje dvěma obrazy a objektem […] patologie imaginárna […], které povstávají […] ex ovo. Martin Kyrych nabízí […] k prolistování […] a je otázkou, zda […]. Ivan Pinkava je představen dvěma díly. […] zavřené oči […] otevřené prázdné komody. Posledním vystavujícím je Pavel Sterec, který nově inscenuje […] vlastní odcizení a nemožnost nahlédnout celek happeningu. Každá výstava vždy dílčím způsobem ukazuje ztrátu komunikace […]. Vedlejším efektem […] jsou vše pohlcující […] možnosti ostrova pokladů.

 

Kurátorem […] je Marek Meduna s vydatným featuringem Zuzany Blochové, oba slibují, že […] se role obrátí.