Výstava Soilmates je první prezentací tvorby Dominiky Trapp (*1988) a umělecké dvojice Barbory Zentkové (*1986) a Julie Gryboś (*1988) v hunt kastner. Název výstavy odkazuje k několika rovinám spříznění, které byly motivem k uspořádání společné výstavy. Není to jen generační blízkost a podobná zkušenost vyrůstání v postsocialistických zemích, ale také podobná zkušenost „vyjednávání“ s médiem malby, kterou všechny autorky studovaly, u níž ale nezůstávají s nějakou samozřejmostí.

 

Byť jsou dnes Barbora Zentková a Julia Gryboś vnímány především jako autorky objektů a instalací, malba zůstává jako základní fundament přítomná jednak v práci s pigmenty, barvením textilu a dalších materiálů, ale nověji také v ambivalentním pohybu na hranici objektu a závěsného obrazu. Dominika Trapp se k malbě jako hlavnímu médiu své práce vrátila po letech, kdy s ní pracovala jako s dílčí složkou v projektech, které měly více performativní a participativní charakter.

 

V obsahové rovině jsou si pak aktuální práce Trapp a Zentkové & Gryboś blízké zájmem o základní elementy (voda, země), kterému předcházela nebo jej doprovází kritická reflexe tlaků zdánlivě nehmotných formací kapitalismu či patriarchátu na psychosomatické prožívání. Obrazy geologických vrstev, vody prýštící z dutin nelidských orgánů nebo pastí-portálů splétajících se listů trávy nejsou útěkem od lidského, ale hledáním způsobu, jak se jím zabývat mimo rámec již vytěžených a zkrocených symbolů.

 

kurátor: Jan Zálešák