Pojď blíž

1. ročník nového pražského bienále

Může umění zprostředkovat zkušenost napříč třídou, pohlavím nebo kulturou? Je možné emocionálně či sensuálně prožít zkušenost někoho, s kým jinak nemáme vůbec nic společného? Výstavou se prolínají děje, které se přímo či nepřímo dotýkají nás všech a jsou univerzální, avšak zároveň neskrývají a často i zdůrazňují odlišnost.

Sudek a sochy

Málo známé snímky ikony fotografie

Josef Sudek zasvětil významnou část své profesionální kariéry fotografování uměleckých děl. Znovuobjevení této obsáhlé, a přitom téměř neznámé části jeho díla je výsledkem pětiletého výzkumného projektu. Výstava se specificky zaměřuje na sochy, které patřily k Sudkovým oblíbeným fotografickým námětům, jimž se věnoval v průběhu celé své kariéry. Vystavená díla tak zpřítomňují napětí mezi fotografií jako originálním artefaktem a fotografií jako reprodukcí.

Nebourat!

Podoby brutalismu v Praze

Architektura 60. až 80. let 20. století, někdy obdivovaná, někdy nenáviděná, je intenzivně diskutovaným a rozporuplně přijímaným fenoménem současnosti. Výstava NEBOURAT! Podoby brutalismu v Národní galerii v Praze prezentuje pražské stavby, které byly brutalismem ovlivněny. Krok za krokem odkrývá, v čem spočívají prostorové, kompoziční nebo konstrukční hodnoty této architektury.

Brno předměstí Vídně

Nová expozice MG

Moravská galerie otevírá novou stálou expozici v Místodržitelském paláci. Ta přibližuje lokální umění v kontextu vídeňské tvorby, jež v té době fungovala jako přirozené centrum, přičemž kombinuje ukázky vysokého umění i uměleckého řemesla. Můžete se těšit na díla Joži Uprky, Alfonse Muchy, Gustava Klimta, Josefa Hoffmanna, Egona Schieleho a dalších, nechybí ani interaktivní prostor pro zábavu a ralaxaci.

Z hvězdy kruh

Nejkrásnější české knihy roku 2019

Mezinárodní výstava u příležitosti 55. výročí soutěže o Nejkrásnější české knihy roku pracuje s knihou jako s objektem krásy, kvalitním řemeslným a výtvarným počinem, a nabízí možnost mezinárodního srovnání dvou ročníků vítězných knih (2018 a 2019). Prostřednictvím pěti výtvarných děl od J. Hendrycha, K. Kintery, P. Peškové, M. Pustějovského a J. Zeithammla zároveň tematizuje moment soudu, složitost rozhodování a nebezpečí kultu.

Výstavy

Akce

Výstavy

Manet v černobílé

Do 9. 08. 2020 / Výstavy
Národní galerie Praha, Veletržní palác / Praha

Odilon Redon – À Edgar Poe

Do 9. 08. 2020 / Výstavy
Národní galerie Praha, Veletržní palác / Praha

Okeán Pseudo Nebezpečenství

Do 9. 08. 2020 / Výstavy
Důl Michal / Ostrava

Salon Tchécoslovaque: Současná česká a slovenská malba

Do 10. 08. 2020 / Výstavy
Galerie NTK / Praha

Tereza Frindová

Do 10. 08. 2020 / Výstavy
Hidden Gallery / Praha

Martina Staňková – All Runners Are Beautiful

Do 14. 08. 2020 / Výstavy
Galerie Měsíc ve dne / České Budějovice

Akce

Barevné dopoledne: Život na sídlišti

6. 08. 2020 10:00 / Pro děti
Moravská galerie v Brně – Pražákův palác / Brno-město

Samota jako vnitřní zdroj | Freya x Bienále Ve věci umění

6. 08. 2020 10:00 / Workshopy
Bienále Ve věci umění / Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Sochy mluví

6. 08. 2020 17:00 / Komentované prohlídky
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava

František Jungvirt a Barbora Kotěšovcová – Fashion Glass

6. 08. 2020 18:00 / Vernisáže
Galerie Kuzebauch / Praha 6

Zdena Kolečková – V kůži Robinsona

6. 08. 2020 18:00 / Vernisáže
Topičův salon / Praha

Otevřený ateliér | olejové a akrylové barvy

Do 6. 08. 2020 19:00 / Workshopy
Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní

×