výstava

Chléb a sůl

KURÁTOŘI / CURATORS : Amande In & Michal Novotný

VERNISÁŽ: ÚTERÝ 9. SRPNA 2011 OD 18 HODIN /
OPENING:TUESDAY AUGUST 9th 2011 FROM 6pm

SHOOTING STARS: PERFORMANCE MARIANNE MARIC
PIVO PRO VŠECHNY, KDO PROHLÁSÍ, ŽE JSOU UMĚLCI, ZDARMA ! /
SHOOTING STARS: A PERFORMANCE BY MARIANNE MARIC
+ FREE BEER FOR ANYONE WHO CLAIM S TO BE AN ARTIST !

Přesvědčení o tom, co je účelem umělecké tvorby a čeho je možno uměním dosáhnout, je často ambivalentní. Právě tato nejednoznačnost víry v umění poté zamlžuje hranice mezi tím, co je práce a volný čas, co je užitečné a marné, prospěšné a zbytečné.
Výstava Chléb a Sůl byla připravena pro prostory staré tovární haly přeměněné na výstavní prostory a umělecké ateliéry Karlín Studios v roce 2005. Spíše než architektonické zvláštnosti industriální architektury inspirovala výstavu historie této budovy. Její přeměna z čistě výrobního prostoru na místo experimentální tvorby.
Každý z jedenácti umělců, účastnících se výstavy, zaujímá jedinečný postoj k definici práce.
Ve vystavených dílech se tak formálně zcela odlišně, ale zároveň velmi podobně, objevují otázky po „účelu“ a „dosažení“, po „každodennosti“ a „hodinovém“ rozměru práce, po jejím „finančním ohodnocení“ i „manuálním“ úsilí s ní často spojeném. Spíše než nějakým manifestem jsou však díla těchto umělců odrazem určité krize hodnot, nebo šířeji - ideálů.
Publikum je zde nepřímo vyzýváno k pochybám o vlastních prioritách a nezbytnostech.
Umění se zde, na první pohled možná překvapivě, stává formou aktivismu.
Jsou umělci opravdu dělníky zbytečnosti? Je svoboda základní potřebou nebo jen placeným volnem?
Zůstala nám ještě jiná možnost, jak definovat volný čas, než jako protiklad času svázaného?
A i pokud tuto definici akceptujeme, kde vlastně leží takto vymezená hranice?
+++
DOPROVODNÝ PROGRAM: PŘEDNÁŠKA/ DISKUSE/ SETKÁNÍ
Čtvrtek 11. srpna od 17 hodin : tranzitdisplay
s umělci podílejícími se na výstavě Baptiste Debombourg (FR), Edouard Boyer (FR), Vojtěch Kouřímský (CZ), Anja Loughhead (AU S), Marianne Maric (FR) představenými kurátory Amande In and Michalem Novotným
tranzitdisplay - Dittrichova 9, Prague 2, CZ - http://www.tranzitdisplay.cz

/

When it comes to define what’s the purpose of making art and what can be accomplished within this frame, often an equivocal belief blurs the limit between work and leisure, useful and futile, profitable and free.
The group exhibition Chléb a Sůl (Bread and Salt) brings together eleven international artists on a site that was once dedicated to production and labour: a factory. Converted since 2005 into a non-profit space for contemporary art : Karlín Studios houses both an exhibition space and artists’ studios. Further than the specific architecture of this building,
it is its initial function that has driven the making of this exhibition.
Through the production of their artworks each of the participating artists get involved with a singular attitude towards labour. Yet, rather than a statement, the artworks in conversation within this collective exhibition, are reflecting a certain crisis of values and by extension of ideals. Thus, challenging core issues of our society.
Within such a context, the audience is invited to question its own priorities and necessities.
Still, can we define these artists as labourers of the absurd ? Is freedom a staple commodity? How to define free time if not by opposition to bounded time, and in this case where shall be drawn the line of this boundarie ?
+++
SPECIAL EVENT : A LECTURE/ DISCUSSION/ MEETING
Thursday 11th of August from 5pm AT tranzitdisplay
with the artists of the exhibition: Baptiste Debombourg (FR), Edouard Boyer (FR), Vojtěch Kouřímský (CZ), Anja Loughhead (AUS ), Marianne Maric (FR) introduced by Amande In and Michal Novotný
tranzitdisplay - Dittrichova 9, Prague 2, CZ - http://www.tranzitdisplay.cz

CELOROČNÍ PROGRAM KARLÍN STUDIOS JE PODPOROVÁN /
THE ANNUAL EXHIBITION PROGRAM OF KARLIN STUDIOS IS SUPPORTED BY:
MGHMP, MKČR
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS :
Radio 1, Artyčok.tv, Radio Wave, Artmap, Prague Galleries
PARTNER PROJEKTU / PROJECT PARTNER: M2 Real Estate, a.s.
VÝSTAVU BYLO MOŽNO REALIZOVAT ZA PODPORY A ZVLÁŠTNÍ DÍKY NÁLEŽÍ / SPECIAL THANKS FOR THEIR SUPPORT TO THE PARTNERS OF THIS EXHIBITION: Tranzitdisplay, Institut Français de Prague , RAPID, pivovar Krušovice