dlouhodobé expozice

GHMP, Zámek Troja

otevřeno

út-ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00
v zimním období, tj. do 4. 5. 2015 je zámek zcela uzavřen (zahrady otevřeny již od dubna 10.00-18.00).

vstupné

plné: 120 Kč
poloviční: 60 Kč
seniorské (důchodci nad 65 let): 30 Kč
školní: 20 Kč
rodinné: 250 Kč

Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Rod Šternberků byl jednou z nejstarších českých šlechtických rodin a zámek Troja měl svého majitele důstojně reprezentovat.
Autorem projektu Trojského zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery.
Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena významným drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky zdobící schodiště symbolizují boj Titánů s antickými bohy a byly dokončeny v roce 1685. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů.
Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzívní výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy, kteří získali umělecké školení v italské Bologni Ikonografický program je zaměřen především na oslavu vládnoucího císařského rodu Habsburků.