galerie, výstavní prostory

Matmos

Smetanovo nábř. 1012/2, Praha, 110 00 ukázat mapu

Studentská platforma umístěná v nejhlubším sklepení Lažanského paláce nabízí prostor pro prezentaci menších vizuálních projektů, které vznikají přímo na Katedře fotografie, nebo i mimo ní. Zcela zásadní roli zde hraje silná souvstažnost díla a zkoumané problematiky. V rámci jednotlivých výstavních cyklů jsou do prostoru Klubu FAMU zváni vědci, filozofové a badatelé, kteří se daným tématem dlouhodobě zabývají. Vzniká tak jedinečná konfrontace exaktního jazyka vědy a vizuální estetiky. Kurátoři galerie (Martin Netočný a Oskar Helcel) se při sestavování galerijního programu řídí právě tímto klíčem. V následném procesu pak hrají roli jakýchsi moderátorů. Věří v komplexnost a ucelenost umělcova počínaní.