projekty

NEOLOKATOR.CZ

Kdo jsme ? Jsme první mezioborová platforma v ČR, zabývající se vícevrstevnými studiemi rurální-urbánní krajiny a pedagogickou – osvětovou činností…

Hledáme potenciály, které vytváří unikátní možnosti k rozvoji vaší lokality a slouží zároveň také jako kvalitní územně-plánovací podklady. Vše zpracováváme v unikátním programu IPOM*, který umožňuje neustálou aktualizaci informací z Vaší oblasti…

Nejsme architektonická kancelář, jsme tým celkem sedmi odborníků, který Vám nabízí komplexní zpracování území vaší obce, mikroregionu, nebo sdružení obcí, z pohledu: Historie oblasti a památek Širších vztahů k lokalitě Přírodního prostředí Sociální vztahů Územního plánování a architektury a samozřejmě Vašeho publikovaného názoru