koncert

Podzimní koncert komorního sboru Collegium Vocale Jiřího Štrunce

Koncert ženského pěvecklého sboru, umělecká vedoucí Jarmila Štruncová, host Josefína Severová (violoncello). Zazní hudba autorů 18. - 20. století (G. B. Pergolessi, A. Dvořák, Z. Lukáš, C. Debussy, J. Ježek).