Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Součty & rozdíly s architektem výstavy a zvukového designu Ladislavem Mirvaldem. Prohlídka bude doplněna přednáškou na téma Součty manipulací a způsobů instalace audiovizuálního díla v kurátorovaných výstavních síních i mimo ně. Rozdíly kvalit, mezi pocitem a informací.