Výstava připomíná život, dílo a odkaz historika umění Maxe Dvořáka (1874–1921). Narodil se v Roudnici nad Labem, na přelomu 19. a 20. století studoval a následně odborně působil na univerzitě ve Vídni. Proto je Dvořák vedle Aloise Riegla, Franze Wickhoffa a dalších považován za čelního představitele tzv. vídeňské školy dějin umění, jež zásadním způsobem určila, jak bylo historické umění ve 20. století ve střední Evropě zkoumáno i chráněno. Dvořák rozvíjel výzkumné principy vídeňské školy novým způsobem a k jeho uměleckohistorickému bádání se historici umění obraceli a stále obracejí i 100 let po jeho předčasné smrti v roce 1921.

 

Koncepce výstavy a texty: Tomáš Murár

 

Výstava ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova v českém i anglickém jazyce. 

 

100. výročí úmrtí Maxe Dvořáka si v letošním roce také připomínáme mezinárodní konferencí Vliv vídeňské školy dějin umění II: 100 let od smrti Maxe Dvořáka, která se uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna 2021 online.