_zpřístupnili jsme výlohy bývalého módního domu Ostravica Textilia současnému umění
_periferii místa, které obléklo několik generací od hlavy až k patě využijeme ve prospěch prezentace umělců
_ projev na nevyužitém místě v centru Ostravy, které je momentálně zónou, kde se střetávají proudy projektů rozličného ražení
_zavedení umění do veřejného prostoru oživuje všednost při průchodu městem, daná lokace se stane open space pro setkání a prezentaci tvorby
_koncepce je založena na využití výkladních skříní jako výstavního prostoru, umělec si vybere počet vitrín, na základě svého scénáře je vyplní
_číslo výlohy se stane na krátkou dobu osobní značkou umělce, pod kterou je prezentovaný po celou dobu výstavy
_dešifrování a nabourání všednosti, vytvoření nové reality za sklem, fiktivního prostoru a místa pro diskuzi