Zpřístupnili jsme výlohy bývalého módního domu Ostravica Textilia současnému umění. Periferii místa, které obléklo několik generací od hlavy až k patě využijeme ve prospěch prezentace umělců. Projev na nevyužitém místě v centru Ostravy, které je momentálně zónou, kde se střetávají proudy projektů rozličného ražení. Zavedení umění do veřejného prostoru oživuje všednost při průchodu městem, daná lokace se stane open space pro setkání a prezentaci tvorby.

 

Koncepce je založena na využití výkladních skříní jako výstavního prostoru, umělec si vybere počet vitrín, na základě svého scénáře je vyplní. Číslo výlohy se stane na krátkou dobu osobní značkou umělce, pod kterou je prezentovaný po celou dobu výstavy.

 

Dešifrování a nabourání všednosti, vytvoření nové reality za sklem, fiktivního prostoru a místa pro diskuzi.