V rámci projektu 1×1, tedy jeden večer jeden umělec, se Vám pro tentokrát představí Petr Krátký.

Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči podivné činnosti kterou vykonává. Jeho důsledné analýzy formálních specifik média ve kterém zrovna pracuje jsou provázeny osobitým suchým, racionálním, humorem zdůrazňujícího nám, že role umělce, kterou jistě bere naprosto vážně je jen jednou fasetou jeho životního postoje. Ve své videoperformační tvorbě často rozehrává k jednomu konkrétnímu momentu zacílenou choreografii sebe samotného, či jiných kompozičních prvků. Manipulace s médiem i s vlastním tělem je mu prostředkem k osobnímu vyjádření i k analýze současné situaci již zkonvencionalizovaných pozic jako je videoperformance či konceptuální práce s objektem obrazu.

(autor textu: Viktor Čech)

Petr Krátký je absolventem ateliéru Intermediální konfrontace na pražské UMPRUM, kde také od roku 2015 vede Galerii 207

Je finalistou Ceny kritiky za mladou malbu 2008, Galerie kritiků, Praha; Ceny kritiky za mladou malbu 2010, Galerie kritiků, Praha; Szpilmann Award pro rok 2010; Jiných Vizí 2014, PAF Festival animovaného filmu, Olomouc a Jiných Vizí 2015, PAF Festival animovaného filmu, Olomouc

EN

In his work Petr Krátký (CZ, 1985) constantly oscillates between a sophisticated approach of a professional artist and a civic self ironizing of activities he pursues. Meticulous analysis of formal features of the medium, he just works in, are accompanied with a particular, deadpan, rational humor, which emphasizes that the artistic role, he takes rather seriously, is just one part of the multifaceted life. In his video performative works he often evolves a focused choreography dealing with a particular moment, in which he or other elements in the composition appear. By manipulating the medium as well as his own body, he tries to express and analyze the current situation of conventional positions such as video performance or conceptual work with image.

(written by Viktor Čech)

Petr Krátký graduated from the studio of Intermedia confrontations at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, where he also direct Gallery 207 since 2015.

Petr Krátký is a finalist of The Price for The Jung Painters 2008; The Price for The Jung Painters 2010; The Szpilmann Award 2010; Other Visions 2014 at PAF Olomouc and Other Visions 2015 at PAF Olomouc

(written by Viktor Čech)