Mikulovské výtvarné sympozium “dílna” je pořádáno každoročně již od roku 1994 v obdobíletních prázdnin. Aktivity projektu probíhají zejména v prostorách mikulovského zámku ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově. Po čtyři týdny budou umělci vybraní kurátorem tvořit díla, která na konci sympozia představí veřejnosti na vernisáži, na niž navazuje výstava prezentující tato díla veřejnosti v prostorách mikulovského zámku. Umělecká díla zůstávají ve sbírce Města Mikulova, která je složena pouze z děl vytvořených v rámci sympozia. Dosud obsahuje více než 380 výtvarných děl mnoha disciplín (fotografie, grafika, malba, plastika, instalace, videoart apod.) a její hodnota dle znaleckých posudků dosahuje přibližně 34 mil. Kč. Dle názoru odborníků se jedná o jednu z největších sbírek současného výtvarného umění u nás. Po loňském jubilejním dvacátém ročníku, kterého se účastnili kurátoři posledních deseti “dílen“, se mikulovské sympozium vrací ke svému tradičnímu modelu, kdy je vyzván jeden kurátor, který vybírá sestavu umělců pro daný ročník. Letošním kurátorem je malíř Stanislav Diviš.

Motto 21. ročníku „Blízká setkání“

„Sestava vybraných autorů je složená z pěti výrazných malířských osobností profilujících se na české výtvarné scéně v průběhu osmdesátých let a jednoho zahraničního malíře původem z Bosny a Hercegoviny, který se po válce na Balkáně trvale usadil v Česku. Všichni působili, nebo ještě působí, v různých výtvarných skupinách ve třech generačních okruzích. Tento fakt, kdy se setkávají autoři různého zaměření, připomíná setkání různých světů, dalo by se přirovnat k filmovému setkání „Třetího druhu“. Cílem této ideje má být zaměření na jedno z tradičních médií a tím je malba. Všichni vybraní autoři jsou bytostní malíři a malbou se kontinuálně ve své tvorbě zabývají. Na mikulovském sympoziu vznikla za dvacet let jeho trvání velice kvalitní umělecká sbírka od předních českých i zahraničních umělců. V posledních deseti letech vznikaly během sympozia také práce multimediální a konceptuální, kterými byla sbírka rozšířena o další, mladší generaci tvůrců. Letošním záměrem je doplnit kolekci o autory, kteří se ještě sympozia nezúčastnili, a tím přispět k rozšíření pestré škály malířských přístupů zastoupených ve sbírce.