Václav Stratil (CZ) = kresby. Petr Strouhal (CZ) = fotografie. Martin Vongrej (SK) = prostorová instalace. Jiří Ptáček (CZ) = koncepce. Jiří Ptáček pozval na výstavu Václava Stratila (*1950) dva mladší výtvarné umělce. V kontemplativní konfiguraci jejich prací sleduje pojmy „vědomí, čas, čára, ruka, opakování“, klíčové jak pro Stratila, tak pro obecnější úvahu o organickém procesu, kterému říkáme vizuální tvorba. Kromě „povinné“ anotace si kurátor přeje zachovat „čtyřhlasné ticho“/„významné mlčení“.

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR