Galerie po třech letech skončila svou činnost v dubnu 2014.

 

Pod názvem Galerie 3×3 se skrývá prostor pro prezentaci současného mladého umění nacházející se v severním výběžku naší republiky, v Liberci. Jde o výstavní prostor libereckého Malého divadla Františka Xavera Šaldy, jenž dříve fungoval jako šatna. Nyní získává novou dimenzi a nabízí možnost prezentace nejrůznějších uměleckých projektů přesahujících zdaleka hranice libereckého regionu. Název také odkazuje k velikosti prostoru, jenž galerie nabízí. Projekt 3×3 vznikl původně z iniciativy studentů a absolventů českých uměleckých škol Andrey Pekárkové a Tomáše Dianišky. Na základě jejich zkušeností s provozem tohoto již konkrétního prostoru vzniká vize vytvoření pravidelně a dlouhodobě fungující Galerie 3×3. Do umělecké rady, která později k projektu vzniká, se připojují Helena Krásová a Jan Nálepa. Činnost galerie v prostoru divadla, v té době ještě nespecifického galerijního prostoru, byla zahájena na jaře roku 2010 výstavou vizuální umělkyně Andrey Pekárkové alias AKA 47 s názvem 3×3 art+time+space/hardecore. AKA 47 je studentkou ateliéru Vizuální komunikace liberecké Fakulty umění a architektury a bude také prvním autorem, jenž svým projektem otevře výstavní plán nové Galerie 3×3. Výstavní plán bude pečlivě připravován již zmíněnou uměleckou radou, která si předsevzala poměrně nelehký úkol, totiž představit libereckému publiku aktuální tendence současného českého umění mladé generace. Galerie se bude zaměřovat spíše na výstavy monografického typu a bude klást důraz na jednotlivé projekty studentů uměleckých škol, začínajících umělců i těch již etablovaných. Oříškem pro vybrané autory i kurátory může být ona specifická velikost prostoru, se kterou se musí vypořádat, aby posléze mohli libereckému publiku předvést to nejlepší z jejich aktuální práce.