Pavla Dundálková, foto z videa. 2015

Pavla Dundálková je vizuální umělkyně, která letos diplomuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Pracuje se širokým spektrem médií. Těžiště její tvorby spočívá v sochařství a jeho performativním uchopení, stejně důležitá je však pro ni také práce s videem. Její myšlení je kolážovité, s důrazem na vlastní poetiku, a zaměřuje se na několik vzájemně se prolínajících témat: dichotomie dětství a dospělosti, tělesnost ve vztahu k objektu, potažmo sociálnímu prostoru člověka (interiér domova, exteriér města). Tyto fenomény pak prozkoumává skrze vlastní imaginaci a nadsázku.

V galerii Garáž představí video s titulem:

Bojíte se tmy? :

Video navazuje na místo, kde vyrůstáme, ke kterému se vážou vzpomínky z dětství jako idylická klícka všedních dní. Při bližším ohledání těchto vzpomínek vytanou záchranná slova „Je to jenom jako…“ při kterých tlukot srdce dosahuje rychlosti kolibříka a snaha uklidnit jej zpět na normál – rychle než vyletí krkem pryč.

Je to sonda do myšlení v časech, kdy šlo každou chvíli o život a jediným únikem byla kouzelná formule „ Je to jen jako…“.  Pavla Dundálková