Pro práce Ateliéru 25 je charakteristická civilnost, nenápadná jednoduchost a především respekt ke kontextuálním vztahům navrhované architektury.
Tyto přístupy jsou čitelné v celém spektru jejich realizací začínajících návrhy urbanismu náměstí, městských částí, realizací kulturních center, rodinných domů, výstavních expozic
až po jemné architektonické dotyky při intervenci do domů a bytů.
Kultivovaný a přemýšlivý postoj tohoto architektonického studia představí oba dva jeho zakládající členové MgA. Ing. Jiří Bíza spolu s MgA. Martinem Kožnarem.