Ateliér produktového designu
Princip studia v tomto ateliéru je založen na týmové spolupráci, která přináší do procesu různé tvůrčí a systémové přístupy. Úkoly jsou řešeny formou dialogu s co nejširším uplatněním kolektivu při zachování svrchovanosti jednotlivých autorských individualit. Studenti pracují kromě hlavního semestrálního úkolu souběžně na dalších dílčích pracích, popřípadě soutěžích. V každém semestru je vyhlášen minimálně jeden intenzivní desetihodinový úkol, který je často propojen s úkoly jiných ateliérů. V rámci možností je studijní proces spojen s praxí, tedy s výrobci. Vedení ateliéru podporuje v nejvyšší možné míře kontakty se zahraničními školami podobného charakteru prostřednictvím stáží a výstavní činnosti. Designérská specializace vyžaduje široké spektrum jak teoretických, tak praktických znalostí, které posluchači v průběhu studia získávají na přednáškách. Konkurenceschopnost budoucích tvůrců závisí na spojení talentu, tvořivosti, inteligence, pracovitosti, znalostech, orientaci v mezinárodním dění a citlivosti k vlastním tvůrčím kořenům. Těžko říci, zda lze kohokoliv k těmto vlastnostem vychovat – je ale možné tříbit a prohlubovat zájem, který je předpokladem úspěchu v budoucí profesi.

Ateliérem mimo jiné prošli:
Jan Čtvrtník, Jan Čapek, Vladimír Žák, Roman Vrtiška, Filip Streit, Jan Tuček, Dominika Applová, Veronika Loušová, Lucie Koldová, Anna Hanzalová-Kozová