Ateliér průmyslového designu
M.A. Ivan Dlabač

Vystudoval VŠUP v Praze, mj. u profesora Bořka Šípka. Jeho diplomovou prací byl návrh trůnu.
Ivan Dlabač je zakladatel a vedoucí osobnost studia Divan Design.
Je autorem resuscitačního lůžka Multicare (Národní cena za design 2000), dětského inkubátoru, motocyklu Jawa 650 Style, prvního českého návrhu PET láhve a také zubních kartáčků.
Vytvořil řadu realizací, odkud získal zkušenosti z průmyslového a produktového designu. Má široké znalosti technologické a technické, které uplatňuje při vedení týmu odborníků různých odvětví designu a marketingu. Ve studiu Divan funguje jako technický a výrobní konzultant i jako štábní specialista. V současnosti vede ateliér průmyslového designu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze na Katedře designu ve Zlíně.
Od roku 2008 je prezidentem Unie profesionálních designérů ČR.