PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

(*1966), historik umění a japanolog, absolvent FF UK v Praze, obory japanologie a dějiny umění, dvojnásobný stipendista Japan Foundation. Ve své badatelské práci se zaměřuje na historii japonského umění, především keramiky, laku, cloisonné, grafiky a fotografie, a zpracovává jeho ohlasy v evropském umění se zvláštním zřetelem k českým a moravským sbírkám. Působil jako hlavní kurátor asijské sbírky Náprstkova muzea, ředitel sbírky asijského umění NG a hlavní kurátor MG v Brně. Dnes je prorektorem VŠUP v Praze, kde přednáší dějiny asijského umění.

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.

Absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (PhDr.1982, Ph.D. 2000). V letech 1987-2003 pracovala v Moravské galerii v Brně (kurátorka starého umění, a v letech 1997 – 2003 jako ředitelka), v roce 2004 – 2005 vedoucí odboru kultury Správy Pražského hradu. Vedle vlastní odborné specializace na umění středověku a výzkumné činnosti se zabývá teorií a praxí galerijního provozu a muzejní práce, zejména ve vztahu k výstavním a expozičním aktivitám.
Přednášela na Masarykově univerzitě v Brně, v letech 1998-2000 byla členem dramaturgické rady a gestorem pro obor muzejnictví při přípravě projektu Praha – evropské město kultury roku 2000. Za odbornou práci jí v roce 1992 udělila Uměleckohistorická společnost cenu Josefa Krásy.
Je autorkou řady muzejních expozic (Pohled Medúzy, Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác; Prométheův oheň, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác; Sklizeň 1994-2005, zámek Mikulov), domácích i zahraničních výstav („L´art gothique tardif en Boheme, Moravie et Silésie 1400-1550“, Brusel 1998 -1999; Od gotiky k renesanci 1400-1550, Brno a Opava 1999-2000; Melancholie 2000 – 2001; Lucas Cranach a české země, Obrazárna Pražského hradu, 2005-2006), katalogů a odborných článků v domácích i zahraničních publikacích i organizátorkou konferencí (Muzejní architektura a koncepce stálých expozic, Brno 2002). Přednáší na katedře Teorie a dějin umění na VŠUP v Praze.