+ host Petr Krátký

Sedmý ročník bytového projektu 4 OKNA je zaměřený na představení českých a slovenských umělců, kteří se věnují práci s videem.

Název nenese jen odhadnutelné hranice identifikace skrytého symbolu,
pokouší se vzbudit dohady o možnosti vnímat připravené,
nabádá k ostražitosti výkladu.
Stočená vlajka jako orant před zvižením rukou.

kurátor: Sráč Sam